Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta i Gminy Swarzędz

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:

 • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

 • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu. 

 • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd. Rejestracja:

 • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 • Na portalu można zarejestrować się:

  • Osobiście podczas wizyty w Urzędzie ul. Rynek 1, w Wydziale Obsługi Mieszkańca
  • Za pomocą konta na ePUAP

 • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd"  podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym .

 • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskasz wybierając opcję Pomoc z menu.

Logo Uni Europejskiej z opisem