Informacje publiczne


Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków w oparciu, o który zarządza się finansami gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy. Poniżej znajdują się odnośniki do zasobów elektronicznych związanych z budżetem: 

  • Dokumentu tegorocznej uchwały budżetowej, w której ustala się poziom dochodów i wydatków gminy. 
  • Analizatorów danych budżetowych, umożliwiających analizę on-line planu i wykonania budżetu w różnych aspektach.
Logo Uni Europejskiej z opisem